Strona główna

Matematyka w ekonomii

Zarządzanie kapitałem

Zarządzanie kapitałem

Zarządzanie kapitałem we wszelkich instytucjach finansowych takich jak banki czy firmy ubezpieczeniowe, wymaga stosowania odpowiednich – nierzadko bardzo zaawansowanych – narzędzi matematycznych. Mówiąc w uproszczeniu, bank musi wiedzieć, jak dużo kredytów może udzielić, żeby nie zbankrutować, a firma ubezpieczeniowa musi umieć oszacować, jak duża powinna być składka płacona przez ubezpieczonego, aby firma była w stanie wypłacić mu odszkodowanie, gdy ulegnie on wypadkowi. Studenci realizujący specjalność matematyka w ekonomii uczą się na studiach między innymi o takich problemach.

Sektor bankowy i ubezpieczeniowy

Sektor bankowy i ubezpieczeniowy

Specjalność ta daje najbardziej wszechstronne przygotowanie do pracy w sektorach bankowym i ubezpieczeniowym – w szczególności na najlepiej opłacanych stanowiskach, na których przeprowadza się wszelkiego rodzaju analizy, wymagające zarówno wiedzy ekonomicznej, matematycznej, jak i umiejętności programistycznych. Absolwenci tej specjalności pracują także w szeregu innych miejsc takich jak sektor doradztwa inwestycyjnego czy firmy windykacyjne, gdzie budują matematyczne modele pozwalające na przykład na analizę portfeli dłużnych czy portfeli wierzytelności.

Program nauczania

Program nauczania

Już na pierwszym roku studiów, oprócz nauki przedmiotów typowo matematycznych jak analiza i algebra, studenci rozpoczynają cykl kursów Wycena i analiza instrumentów finansowych, gdzie dowiadują się, jak analizować przepływy pieniężne i wyceniać podstawowe instrumenty finansowe – np. obligacje. W kolejnych latach poszerzają swoją wiedzę korzystając z szerokiej gamy przedmiotów – zarówno typowo ekonomicznych, np. Podstawy rachunkowości, Mikroekonomia czy Podstawy prawa dla ekonomistów, jak i specjalistycznych przedmiotów matematyczno-ekonomicznych takich jak Matematyka ubezpieczeń życiowych, Matematyka ubezpieczeń majątkowych i osobowych, Arytmetyka finansowa czy Ekonometria.

Narzędzia informatyczne i matematyczno-statystyczne

Narzędzia informatyczne i matematyczno-statystyczne

Trzecią grupę przedmiotów stanowią kursy narzędzi informatycznych, na których studenci uczą się podstaw programowania (C/C++, VBA), obsługi baz danych (SQL), jak również poznają zaawansowane, praktyczne narzędzia matematyczno-statystyczne (R, Statistica, Matlab).

Największe możliwości

Największe możliwości

Specjalność matematyka w ekonomii cieszy się sporą popularnością wśród studentów i daje największe możliwości wybierania zajęć zgodnych z własnymi zainteresowaniami, umiejętnościami i planowaniem przyszłej kariery zawodowej. Wielu studentów tej specjalności już na 3. roku studiów rozpoczyna pracę w zawodzie związanym ze zdobytym wykształceniem.

Kontakt

Kontakt

Instytut Matematyczny

pl. Grunwaldzki 2

50-384 Wrocław

rekrutacja@math.uni.wroc.pl

Dziekanat

ul. Joliot-Curie 15

50-383 Wrocław

71 375 7895

Masz pytanie? Zadaj je nam