Strona główna

Matematyka stosowana

Matematyka wokół nas

Matematyka wokół nas

H. Steinhaus: "Między duchem a materią pośredniczy matematyka"

Nikogo nie zaskakuje, że matematyka zwana królową nauk stanowi ważne narzędzie w takich dyscyplinach jak fizyka, chemia, biologia, ekonomia, finanse. Matematyka jest niezbędna zarówno przy projektowaniu kształtu kadłuba samolotu, w analizie kodu genetycznego, jak i w planowaniu strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

Matematyka stosowana - niezbędne wsparcie badań

Matematyka stosowana - niezbędne wsparcie badań

Studia na specjalności Matematyka stosowana przygotowują do pracy wszędzie tam, gdzie koniecznie jest wsparcie matematyczne w badaniach i procesach podejmowania decyzji. Takimi miejscami są na przykład firmy i instytucje naukowe zajmujące się analizą różnorodnych danych biologicznych z zakresu medycyny, genetyki, rolnictwa, ekologii, aż po laboratoria kryminalistyczne, w których bada się ślady biologiczne. Znajomość metod obliczeniowych oraz umiejętność modelowania zjawisk fizycznych i biologicznych pozwoli absolwentom tej specjalności, na przykład, na pracę w firmach produkujących specjalistyczny sprzęt pomiarowy lub medyczny (np. sztuczne serca, nerki, płuca).

Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiowania na specjalności Matematyka stosowana pozwalają również na znalezienie pracy w innych zawodach matematycznych, gdzie analizuje się dane i prowadzi zaawansowane obliczenia.

Program nauczania

Program nauczania

Trzon programu tej specjalności stanowią przedmioty dotyczące modelowania zjawisk przyrodniczych i społecznych przy pomocy równań różniczkowych oraz rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. Studenci uczą się m.in. budowania matematycznych modeli takich zjawisk oraz analizy ich własności z wykorzystaniem narzędzi matematycznych. Przykładowo, studenci dowiedzą się jak opisywać szybkość rozprzestrzeniania się epidemii czy migracji zwierząt oraz poznają matematyczne modele dziedziczenia oraz techniki statystycznej analizy danych.

Więcej szczegółów w programie studiów.

Interdyscyplinarność

Interdyscyplinarność

Oprócz przedmiotów typowych dla kierunku Matematyka, studenci specjalności Matematyka stosowana mają możliwość wysłuchania wykładów dotyczących nauk przyrodniczych, prowadzonych na innych wydziałach. Wszystko po to, aby nie tylko rozumieć zjawiska fizyczno-przyrodnicze, ale też by w przyszłości móc z powodzeniem pracować w interdyscyplinarnych zespołach, składających się z chemików, fizyków, biologów, genetyków, informatyków oraz matematyków.

Modelowanie komputerowe

Modelowanie komputerowe

Ważną częścią wykształcenia zdobywanego na tej specjalności jest opanowanie podstaw programowania. Połączenie informatyki i matematyki z wiedzą z innych działów nauk przyrodniczych stanowi o sile wykształcenia na specjalności Matematyka stosowana. Zamiast prowadzić żmudne i kosztowne eksperymenty w tunelu aerodynamicznym mające na celu zaprojektowanie bardziej efektywnego kadłuba samolotu, we stępuje fazie badań, inżynierowie często posługują się modelem matematycznym takiego obiektu. To właśnie matematyk, umiejący opisać procesy zachodzące w takich eksperymentach, a równocześnie mający umiejętności programistyczne, jest w stanie prowadzić takie komputerowe symulacje, które są najczęściej znacznie szybsze i tańsze niż badania w tunelu aerodynamicznym.

Kontakt

Kontakt

Instytut Matematyczny

pl. Grunwaldzki 2

50-384 Wrocław

rekrutacja@math.uni.wroc.pl

Dziekanat

ul. Joliot-Curie 15

50-383 Wrocław

71 375 7895

Masz pytanie? Zadaj je nam