Strona główna

Najczęściej zadawane pytania

Pytania

Pytania

Kto to jest quant?

Kto to jest quant?

Quant (jest to skrót od angielskiego quantitative analyst) to matematyk zajmujący się wyceną i zabezpieczaniem praw pochodnych (np. opcji kupna), oceną ryzyka i przewidywaniem ruchów rynku. Quanci w swojej pracy posługują się głównie zaawansowanymi metodami probabilistycznymi, takimi jak np. metody martyngałowe i symulacje Monte Carlo oraz teorią równań różniczkowych cząstkowych rozwiązywanych zwykle przy pomocy metod numerycznych.
Jest też „statystyczna odmiana” quanta, który zajmuje się wynajdowaniem zależności w danych historycznych, które mogą być użyte przy automatycznym handlu instrumentami finansowymi na giełdzie.

Czy matura podstawowa z matematyki wystarczy, by dostać się na studia matematyczne?

Czy matura podstawowa z matematyki wystarczy, by dostać się na studia matematyczne?

Nie ma przeszkód formalnych. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi zasadami rekrutacji nawet dość słabo zdana matura z matematyki na poziomie rozszerzonym zapewnia na ogół wyższe miejsce na liście rankingowej niż bardzo dobrze zdana matura na poziomie podstawowym. W ostatnich latach wśród przyjętych na studia były osoby, które zdawały tylko z maturą podstawową.
Natomiast w rekrutacji zimowej, ze względu na niższy limit miejsc, osoby które zdawały tylko maturą podstawową mogą mieć większe problemy z przyjęciem na studia.

Nie zdaję ani informatyki, ani fizyki na maturze. Czy mam szansę dostać się na studia matematyczne?

Nie zdaję ani informatyki, ani fizyki na maturze. Czy mam szansę dostać się na studia matematyczne?

Jak najbardziej. Według zasad rekrutacji najważniejszym przedmiotem rekrutacyjnym jest matematyka, najlepiej na poziomie rozszerzonym. Tym bardziej, że można wybrać matematykę jako przedmiot dodatkowy, zamiast fizyki lub informatyki.

Czy w IM UWr prowadzone są zaoczne studia matematyczne?

Czy w IM UWr prowadzone są zaoczne studia matematyczne?

Nie. Nie prowadzimy zaocznych studiów na kierunku matematyka.

Kontakt

Kontakt

Instytut Matematyczny

pl. Grunwaldzki 2/4

50-384 Wrocław

rekrutacja@math.uni.wroc.pl

Dziekanat

ul. Joliot-Curie 15

50-383 Wrocław

71 375 7895

Masz pytanie? Zadaj je nam