Strona główna

Akademiki, Stypendia

Akademiki

Akademiki

Jeżeli przybywasz do nas z daleka, to informacja o akademikach jest dla Ciebie bardzo ważna.

Uniwersytet Wrocławski dysponuje pięcioma akademikami: „Dwudziestolatka”, „Kredka”, „Ołówek”, „Parawanowiec” i „Słowianka”. Wszystkie są położone na osi placu Grunwaldzkiego w odległości 10-15 minut spacerem od Instytutu Matematycznego (biegiem, przy korzystnym układzie świateł na przejściach dla pieszych, da radę w 5 minut...).

Informacje dotyczące zasad zakwaterowania w akademikach oraz sposobu składania wniosków znajdziesz na tej stronie. Aktualny cennik można znaleźć tutaj

Stypendia na UWr

Stypendia na UWr

Skoro tu zajrzałeś to znaczy, że interesuje Cię, czy możesz otrzymać od uczelni jakąś pomoc finansową. Okazuje się, że tak, oczywiście, pod warunkiem, że spełniasz ustalone kryteria.

Gdy tylko dostaniesz się na studia możesz starać się o stypendium socjalne, które może być powiększone o dodatek mieszkaniowy.

By starać się o te stypendia, maksymalna wysokość miesięcznego dochodu netto na jedną osobę w Twej rodzinie za poprzedni rok nie może przekraczać pewnej ustalonej kwoty. W roku akademickim 2023/2024 jest to 1294,40 zł.

Ponadto o specjalne stypendium mogą starać się osoby niepełnosprawne. W tym przypadku nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Na wyższych latach, jeżeli nauka będzie szła Ci dobrze, masz szansę dostać także stypendium Rektora, a nawet stypendium Ministra! Ale to dopiero od drugiego roku studiów.

Wszelkie szczegóły, regulamin przyznawania stypendiów, itd. znajdziesz na tej stronie. Wnioski stypendialne wypełnia się poprzez system USOS.

Inne stypendia

Inne stypendia

Jeżeli jesteś laureatem ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej bądź konkursu uprawniającego do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego, to możesz także starać się o udział w Studenckim Programie Stypendialnym.

Wszelkie szczegóły znajdziesz na stronie Wrocławskiego Centrum Akademickiego.


Stypendia pomostowe skierowane są do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast i wsi, szczególnie z terenów popegeerowskich, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy dostali się na I rok studiów.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz wzór wniosku można znaleźć na stronie programu stypendialnego. Aplikacje on-line można składać od 1 lipca do 18 sierpnia 2023 r. do godz. 16:00.

Maturzyści z małych dolnośląskich miejscowości mogą też aplikować o rekomendację do tego stypendium w Fundacji Edukacji Międzynarodowej z Wrocławia. Tutaj termin składania wniosków to 28 lipca 2023 r. Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków można znaleźć na stronie Fundacji.

Kontakt

Kontakt

Instytut Matematyczny

pl. Grunwaldzki 2

50-384 Wrocław

rekrutacja@math.uni.wroc.pl

Dziekanat

ul. Joliot-Curie 15

50-383 Wrocław

71 375 7895

Masz pytanie? Zadaj je nam