Strona główna

Matematyka aktuarialno-
-finansowa

Ocenić prawdopodobieństwo

Ocenić prawdopodobieństwo

Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia ze zjawiskami losowymi, potrzebna jest znajomość rachunku prawdopodobieństwa. Firmy ubezpieczeniowe muszą oszacować prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi czy pożaru w danym miejscu. Banki muszą ocenić prawdopodobieństwo tego, że dłużnik przestanie spłacać kredyt. Gracz giełdowy powinien umieć prognozować przyszłe notowania spółki, w którą chce zainwestować. We wszystkich tych miejscach i sytuacjach niezwykle cenny staje się absolwent specjalności aktuarialno-finansowej.

Wycenić ryzyko

Wycenić ryzyko

Ważnym zagadnieniem w świecie finansów jest w dzisiejszych czasach wycena ryzyka. Przy użyciu zaawansowanych metod probabilistyczno-statystycznych tworzy się modele i procedury, które pozwalają firmom szacować wielkości potencjalnych strat, na które są narażone. Ze względu na ogromną ilość różnego rodzaju czynników, wpływających na ryzyko, niezbędna jest do tego nie tylko solidna wiedza matematyczna, ale również pewne wiadomości praktyczne oraz znajomość standardów. Dzięki współpracy z firmami działającymi na rynku finansowym, studenci specjalności aktuarialno-finansowej mogą poznać wszystkie te zagadnienia również od tej strony, od której może ich wymagać przyszły pracodawca.

Niezbędne narzędzia komputerowe

Niezbędne narzędzia komputerowe

W branży aktuarialno-finansowej nie można się obyć bez znajomości narzędzi komputerowych, toteż studenci tej specjalności uczą się także programowania w różnych językach (m. in. C++, R) i obsługi baz danych. Chętnie wybierają wykłady z cyklu Wycena i analiza instrumentów finansowych oraz z Inżynierii finansowej, w zakres których wchodzą ćwiczenia oraz praktyczne laboratoria w pracowni komputerowej. Dają one jeszcze jedną szansę na poszerzenie swojej wiedzy o matematyce w finansach i na giełdzie, m.in. poprzez projekty zespołowe oparte na rzeczywistych problemach świata finansów.

Program nauczania

Program nauczania

Studia na specjalności aktuarialno-finansowej opierają się na gruntownym poznaniu rachunku prawdopodobieństwa i statystyki. Dokonuje się to w ramach dwóch semestrów wykładu z rachunku prawdopodobieństwa i dwóch semestrów wykładu ze statystyki matematycznej oraz dwóch semestrów praktycznych zajęć ze statystyki z wykorzystaniem narzędzi komputerowych. Na bazie tych przedmiotów studenci budują dalej swój teoretyczny i praktyczny warsztat. Podczas studiów magisterskich na przedmiotach takich jak Analiza stochastyczna czy Inżynieria finansowa student poznaje matematyczne mechanizmy, które rządzą giełdą oraz są wykorzystywane w zarządzaniu finansami towarzystwa ubezpieczeniowego.

Więcej szczegółów w programie studiów.

Staże i praktyki

Staże i praktyki

Dzięki stałej współpracy Instytutu Matematycznego z firmami sektora aktuarialno-finansowego oraz różnym programom stażowym, studenci mają możliwość jeszcze w trakcie studiów zdobyć cenne doświadczenie podczas praktyk i staży w firmach. Pozwala to tuż po zakończeniu studiów (a często jeszcze w trakcie ich trwania) rozpocząć pracę związaną z kierunkiem swojego wykształcenia.

Możliwość dalszego rozwoju

Możliwość dalszego rozwoju

Ofertę przedmiotów dostępnych na tej specjalności studenci realizujący ją mogą uzupełniać o przedmioty wykładane np. na specjalności Matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach. Takie połączenie daje gruntowne przygotowanie do przystąpienia do państwowego egzaminu na aktuariusza – specjalisty od wyceny ogólnie rozumianego ryzyka. Inną możliwą ścieżką zawodową są studia doktoranckie w Instytucie Matematycznym, w czasie których można jeszcze głębiej poznać procesy losowe służące do modelowania zjawisk obserwowanych w świecie finansów i ubezpieczeń.

Wykształcenie, które otwiera wiele drzwi

Wykształcenie, które otwiera wiele drzwi

Wszystkie te elementy, które składają się na studia na specjalności aktuarialno-finansowej, dają bardzo duże możliwości przyszłego zatrudnienia. Połączenie gruntownego poznania rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, wiadomości z zakresu inżynierii finansowej, wyceny ryzyka i instrumentów finansowych oraz solidnych umiejętności programistycznych, pozwala nie tylko na pracę w najlepszych firmach świata finansowego, ale także na zatrudnienie w ich czołowych oddziałach. Często wiąże się to z pracą w międzynarodowych zespołach, również za granicą.

Kontakt

Kontakt

Instytut Matematyczny

pl. Grunwaldzki 2

50-384 Wrocław

rekrutacja@math.uni.wroc.pl

Dziekanat

ul. Joliot-Curie 15

50-383 Wrocław

71 375 7895

Masz pytanie? Zadaj je nam