Strona główna

Matematyka nauczycielska

Dla osób z pasją

Dla osób z pasją

Specjalność nauczycielska to dobry wybór dla osób, które odkryły w sobie pasję dzielenia się pięknem matematyki z innymi i lubią pracę z młodzieżą.

Uprawnienia i umiejętności

Uprawnienia i umiejętności

Studia na tej specjalności przygotowują do uczenia we wszystkich typach szkół, ale uprawnienia uzyskuje się dopiero po ukończeniu studiów magisterskich. Absolwenci tej specjalności są gruntownie wykształconymi matematykami i niektórzy z nich ostatecznie wybierają inne drogi kariery, znajdując zatrudnienie w sektorze finansowym lub informatycznym.

Program nauczania

Program nauczania

Studia na specjalności nauczycielskiej składają się z kilku bloków: matematycznego, psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego.

Więcej szczegółów w programie studiów.

Blok matematyczny

Blok matematyczny

Zajęcia bloku matematycznego zapewniają solidne wykształcenie w obrębie analizy matematycznej, algebry, logiki i geometrii. Można też wybierać spośród innych interesujących wykładów, które pozwalają poznać subtelne piękno zaawansowanej matematyki. Działy bliższe matematyce szkolnej (jak arytmetyka, kombinatoryka, geometria czy konstrukcje geometryczne) pozwalają spojrzeć na nią z zupełnie innej strony i pogłębić wiedzę o znanych z pozoru zagadnieniach.

Blok psychologiczno-pedagogiczny

Blok psychologiczno-pedagogiczny

Zajęcia bloku psychologiczno-pedagogicznego przygotowują do pracy wychowawczej z uczniami. Są niezbędne do zdobycia kwalifikacji nauczycielskich, uczą też wielu przydatnych rzeczy, w tym przepisów oświatowych, pierwszej pomocy i emisji głosu. Cześć zajęć prowadzą wykładowcy z uniwersyteckiego Centrum Edukacji Nauczycielskiej.

Blok dydaktyczny

Blok dydaktyczny

Przedmioty z bloku dydaktycznego uczą prawdziwego nauczycielskiego rzemiosła. Można się na nich dowiedzieć, jak uczyć matematyki ciekawej, a nie tylko mechanicznego powtarzania algorytmów, jak sensownie używać na lekcjach matematyki komputera i technologii multimedialnych, jak pracować z uczniami zdolnymi i jak pomóc tym, którzy zostają w tyle. Można przejść kurs kultury języka polskiego, lingwistyki matematycznej oraz zaliczyć dwusemestralne warsztaty w języku angielskim lub niemieckim, które przygotowują do nauczania matematyki w szkołach międzynarodowych lub dwujęzycznych.

Obozy, konferencje, praktyki w kraju i za granicą

Obozy, konferencje, praktyki w kraju i za granicą

W ramach bloku dydaktycznego studenci odbywają praktyki we wszystkich typach szkół, wyjeżdżają na wycieczki i obozy naukowe z uczniami (m. in. doroczne Zimowe Szkoły Matematyki i Letnie Obozy Naukowe, gdzie prowadzą zajęcia z utalentowanymi uczniami) oraz pomagają przy organizacji konkursów i olimpiad matematycznych, a także imprez popularnonaukowych. Najlepsi są wysyłani na międzynarodowe konferencje dydaktyczne oraz semestralne lub roczne praktyki do szkół zagranicznych, gdzie pracują w charakterze asystentów nauczyciela, otrzymując w tym czasie stypendium. Do tej pory nasi studenci zdobywali nauczycielskie szlify w szkołach Wielkiej Brytanii (Londyn, Northampton, Bristol, Crewe), Niemiec (Mannheim, Monachium), Holandii (Utrecht), Hiszpanii (Kadyks) i Włoch (Turyn, Florencja).

Rozchwytywani przez pracodawców

Rozchwytywani przez pracodawców

Absolwenci naszej specjalności nauczycielskiej nie maja sobie równych w regionie, są rozchwytywani przez pracodawców także z innych województw, jako osoby ze świetnym przygotowaniem metodycznym, merytorycznym i językowym, ludzie otwarci na innowacje, wrażliwi na problemy uczniów, pasjonaci nauczania, doskonali partnerzy do inspirujących dyskusji o matematyce.

Silne środowisko

Silne środowisko

Najlepsi otrzymują oferty pracy jeszcze na studiach (po ukończeniu licencjatu) i rozpoczynają awans zawodowy, równolegle studiując. Po ukończeniu studiów większość absolwentów utrzymuje żywe kontakty z macierzystym Instytutem, wracając na studia podyplomowe, kursy i seminaria dla nauczycieli, liczne imprezy popularnonaukowe lub po prostu po doraźne porady. Absolwenci z różnych roczników utrzymują ożywione kontakty prywatne i zawodowe w ramach zgromadzonego wokół Instytutu środowiska nauczycieli matematyki, wyjeżdżają na seminaria, konferencje i wakacyjne wycieczki matematyczne oraz sami podejmują wiele inicjatyw popularyzujących matematykę i ułatwiających jej uczenie.

Matematyczne inicjatywy

Matematyczne inicjatywy

Oto niektóre inicjatywy absolwentów naszej specjalności nauczycielskiej i osób związanych z ich środowiskiem:

Fundacja Matematyków Wrocławskich

Fundacja Matematyków Wrocławskich

Studia w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego dają okazję włączenia się w działalność Fundacji Matematyków Wrocławskich, która jest najprężniej działającą polską organizacją pozarządową zajmującą się edukacją matematyczną i popularyzacją matematyki. Doświadczenie wolontariusza Fundacji procentuje potem w każdej pracy zawodowej.

Kontakt

Kontakt

Instytut Matematyczny

pl. Grunwaldzki 2

50-384 Wrocław

rekrutacja@math.uni.wroc.pl

Dziekanat

ul. Joliot-Curie 15

50-383 Wrocław

71 375 7895

Masz pytanie? Zadaj je nam