Strona główna

Co Cię czeka na studiach

Dużo zależy od Ciebie

Dużo zależy od Ciebie

To w dużej mierze zależy od Ciebie! Studenci matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim mają rzadką możliwość samodzielnego kształtowania swojego programu studiów poprzez dobór najbardziej interesujących ich przedmiotów. Większość innych uczelni i kierunków oferuje swoim studentom głównie przedmioty obowiązkowe!

Studentom oferujemy do wyboru bardzo wiele interesujących przedmiotów – ich opisy możesz znaleźć tutaj.

Wybór specjalności

Wybór specjalności

Studenci mogą przede wszystkim wybrać spośród paru specjalności, o których dokładniej można przeczytać tutaj.

Wykład zwykły lub rozszerzony

Wykład zwykły lub rozszerzony

Przed wyborem specjalności studenci zdobywają podstawy ogólnomatematyczne. Taki charakter ma większość przedmiotów, których będziesz uczył(a) się na pierwszym roku. Wykłady z podstawowych przedmiotów prowadzone są w dwóch wersjach: oprócz wykładu standardowego prowadzony jest wykład na poziomie rozszerzonym. Wstępny przydział studentów 1. semestru do tych wykładów zostanie dokonany na podstawie wyników matury i wstępnego testu ewaluacyjnego, później będzie możliwość zmiany tego przydziału – szczegóły zostaną wyjaśnione na początku roku akademickiego.

Wykłady, ćwiczenia, konsultacje, tutornia – dobre warunki do nauki

Wykłady, ćwiczenia, konsultacje, tutornia – dobre warunki do nauki

Większość przedmiotów na pierwszych latach prowadzana jest w systemie wykładów i ćwiczeń. Ćwiczenia są poświęcone rozwiązywaniu zadań i omawianiu ewentualnych niejasności związanych z materiałem przerabianym na wykładzie. Mile widziane jest zadawanie przez studentów pytań! Ci, którym ćwiczenia nie wystarczają, mogą zawsze udać się na konsultacje do wykładowcy czy ćwiczeniowca. W Instytucie działa także tutornia – miejsce (ostatnio w przestrzeni wirtualnej), w którym studenci starszych lat pomagają opanować materiał swoim młodszym koleżankom i kolegom. Nasz Instytut słynie z dobrych dydaktyków, a nauczyciele akademiccy nie traktują studentów jako „zła koniecznego”. Wręcz przeciwnie, starają się pomóc im w opanowaniu wymaganego materiału, chętnie wyjaśniając wszelkie wątpliwości.

Narzędzia komputerowe

Narzędzia komputerowe

Wiele przedmiotów odbywa się w laboratoriach komputerowych, zwłaszcza tych, na których poznaje się konkretne narzędzia, przydatne później w pracy zawodowej, tj. Excel, R, Visual Basic czy Matlab. Na części z nich studenci przygotowują projekty – indywidualne i zespołowe.

Nie tylko matematyka

Nie tylko matematyka

Studenci odbywają u nas nie tylko kursy matematyczne. Na lektoratach poznają języki obce (zazwyczaj angielski). Na wykładach niekierunkowych (zwanych potocznie „humanami”) można np. posłuchać o Kulturze języka polskiego, poznać Historię Wrocławia albo zainteresować się kulturą chińską. Do tego dochodzą różnorodne zajęcia sportowe w ramach WF-u.

Co Cię czeka na pierwszym roku

Co Cię czeka na pierwszym roku

Na pierwszym semestrze studenci uczą się następujących przedmiotów: Analizy matematycznej, Algebry liniowej oraz Wstępu do matematyki. W drugim semestrze wykłady z Analizy i Algebry liniowej są kontynuowane, pojawia się wykład z Kombinatoryki, ale zaczynają się też wybory związane z planowanymi specjalnościami. Studenci interesujący się finansami zapiszą się zapewne na Wycenę i analizę instrumentów finansowych, osoby rozważające realizowanie specjalności stosowanych zastanowią się nad wyborem Programowania 1 w C++ (a może poczekają jeszcze semestr, by uczyć się programowania w Pythonie?). Polecane jest Wprowadzenie do R. Przyszli nauczyciele rozpoczną naukę Psychologii, ten i ów wybierze laboratorium z Excela czy LaTeXa bądź jeden z wykładów humanistycznych. A to oczywiście nie wszystkie możliwości.

Indywidualne kształtowanie programu studiów

Indywidualne kształtowanie programu studiów

Na drugim roku zapadają już ostateczne decyzje dotyczące wyboru realizowanej specjalności (choć nie jest to przymus – można ukończyć studia nie realizując żadnej specjalności), rosną też możliwości indywidualnego kształtowania przez studentów własnego programu studiów. Na trzecim, ostatnim roku studiów licencjackich warto zwrócić uwagę na Zespołowy projekt specjalnościowy, w ramach którego studenci wspólnie opracowują zagadnienia z różnych dziedzin matematyki (zgodnie z realizowaną specjalnością), a przy okazji nabywają tak pożądaną przez pracodawców umiejętność pracy w grupie. Na koniec zostaje tylko napisanie pracy licencjackiej, zdanie egzaminu licencjackiego i już można dumnie pochwalić się tytułem licencjata.

Kontakt

Kontakt

Instytut Matematyczny

pl. Grunwaldzki 2

50-384 Wrocław

rekrutacja@math.uni.wroc.pl

Dziekanat

ul. Joliot-Curie 15

50-383 Wrocław

71 375 7895

Masz pytanie? Zadaj je nam