Strona główna

Matematyka teoretyczna

Prawdziwa matematyka

Prawdziwa matematyka

Specjalność teoretyczna skierowana jest do pasjonatów, którzy pragną dogłębnie poznać matematykę. Obcować z jej pięknem i różnorodnością. Poznawać znane już teorie, ale również odkrywać jej niezbadane dotąd obszary.

Badania naukowe na światowym poziomie

Badania naukowe na światowym poziomie

Instytut Matematyczny UWr jest jednym z najlepszych polskich ośrodków naukowych. Nasi pracownicy prowadzą badania naukowe na światowym poziomie, współpracując z wybitnymi matematykami z całego świata. O randze wyników świadczą liczne publikacje w renomowanych, międzynarodowych czasopismach oraz nagrody zarówno krajowe jak i międzynarodowe. Więcej o tym można przeczytać na stronie Instytutu.

Program nauczania

Program nauczania

Program specjalności matematyka teoretyczna obejmuje doskonałą bazę z dziedzin podstawowych takich jak: analiza, algebra, geometria, logika, prawdopodobieństwo, równania różniczkowe i topologia. Jednocześnie studenci tej specjalności mają ogromny wybór zajęć specjalistycznych, by pogłębiać wiedzę w wybranych przez siebie dziedzinach i przygotowywać się do pracy naukowej.

Więcej szczegółów w programie studiów.

Nurt rozszerzony

Nurt rozszerzony

Studenci specjalności teoretycznej przedmioty obowiązkowe zwykle realizują na poziomie rozszerzonym razem z najlepszymi studentami innych specjalności. Kursy zaawansowane odbywają się zwykle w małych, kilku- lub kilkunastoosobowych grupach (nierzadko razem z doktorantami, a nawet pracownikami). W IM regularnie odbywają się zajęcia prowadzone przez zagranicznych matematyków. Dzięki tak małym grupom, studenci łatwo nawiązują kontakt z wykładowcami i traktowani są przez nich indywidualnie. Zawsze mogą liczyć na pomoc i współpracę opiekuna oraz innych pracowników.

Badania naukowe

Badania naukowe

Na ostatnich semestrach studenci tej specjalności wybierają opiekuna i pod jego opieką rozpoczynają pierwsze badania naukowe podczas pisania pracy magisterskiej. Często wyniki z tych prac publikowane są w uznanych międzynarodowych czasopismach matematycznych, a studenci IM UWr regularnie zdobywają nagrody w konkursach studenckich, np. w Konkursie im. J. Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką. Więcej o tym można przeczytać na stronie Wydziału.

Koła, szkoły, obozy

Koła, szkoły, obozy

Instytut pomaga w nawiązywaniu kontaktów krajowych i międzynarodowych oraz finansuje wyjazdy na szkoły i obozy dydaktyczne i naukowe. Do tradycji należą obozy naukowe organizowane przez Koło Naukowe Matematyków Teoretyków oraz wyjazdy na zagraniczne letnie szkoły matematyczne.

Studia doktoranckie

Studia doktoranckie

Naturalną kontynuacją dla absolwentów specjalności teoretycznej jest podjęcie pracy naukowej na studiach doktoranckich prowadzonych w Instytucie Matematycznym UWr lub innej uczelni. Jednocześnie część absolwentów wybiera inne ścieżki kariery, do których zaawansowane i sprofilowane przez nich samych studia są doskonałym przygotowaniem.

Kontakt

Kontakt

Instytut Matematyczny

pl. Grunwaldzki 2

50-384 Wrocław

rekrutacja@math.uni.wroc.pl

Dziekanat

ul. Joliot-Curie 15

50-383 Wrocław

71 375 7895

Masz pytanie? Zadaj je nam